dilluns, 26 de novembre del 2007

Resum del pla estratègic de màrqueting de Buenos Aires


Un cop llegit i mirat en profunditat, crec que aquest pla estratègic de màrqueting de la ciutat de Buenos Aires és molt complet.

Una de les coses més interessant que he pogut observar és que intenten explotar els recursos ja existents, d’aquesta manera no han de “fabricar” aspectes de la ciutat només pels turistes. Així no es converteix en una ciutat escenari.


El que si fan són activitats alternatives per atraure l’interès, cosa que està molt bé, ja que així es fan conèixer arreu del món.


Un altre aspecte interessant d’aquest pla són les estadístiques i els gràfics dels temes que més els interessen conèixer. Estan molt ben detallats per anys, països, motius del viatge, etc. Això els ajuda a saber quin és vertaderament el seu públic objectiu i el volum de turistes que han tingut, tenen i esperen tenir, entre moltes altres qüestions no menys importants.
Fan també un estudi on miren els beneficis que obtindran quan posin en funcionament el pla.


Crec que és molt interessant abans de posar en funcionament qualsevol qüestió on intervinguin els diners, fer un càlcul anticipat de com anirà. Ja se sap que aquests càlculs mai són exactes, però ens podem fer una idea.


Aquest pla té els objectius molt clars, això fa que el pla estigui enfocat a obtenir ingressos i potenciar el turisme tan interior com exterior a la ciutat.